početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1162 Slovenska banka d.d. LJUBLJANA - da - - da
1163 Slovenska eskontna banka d.d. LJUBLJANA - da - - -
1165 Trgovačka banka d.d. LJUBLJANA - da - - -
1277 Mursko-sobočka poljodelska banka a.d. MURSKA SOBOTA - da - - -
1302 Niška banka a.d. NIŠ - da - - -
1339 Privredna banka d.d. NOVI SAD - da - - -
1340 Prometna banka d.d. NOVI SAD - da - - -
1341 Srpska trgovačka banka d.d. NOVI SAD - da - - -
1342 Srpska zadružna banka d.d. NOVI SAD - da - - da
1344 Novosadska štedionica d.d. NOVI SAD - da - - -