početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
884 Fabrika celuloze d.d. DRVAR - da - - -
887 Srpska centralna banka za Primorje d.d. DUBROVNIK - da - - -
915 Srpska banka d.d. FUTOG - da - - -
929 Golubinačka štedionica a.d. GOLUBINCI - da - - -
953 Gružanska banka a.d. GRUŽA - da - - -
1054 "Dunareana" štedionica i kreditni zavod d.d. KOVIN - dada - -
1057 Kragujevačka okružna banka a.d. KRAGUJEVAC - da - - -
1069 Kraljevska privredna banka a.d. KRALJEVO - da - - -
1073 Kraljevska akcionarska zadruga KRALJEVO - da - - -
1156 Ljubljanska kreditna banka d.d. LJUBLJANA - da - - da