početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
127 Eskontna banka a.d. BEOGRAD - da - - -
129 Građanska banka a.d. BEOGRADdada - - da
136 Jadransko-podunavska banka BEOGRADdadada - -
138 Jugoslovenska trgovačka banka BEOGRAD - dada - da
147 Opšta privredna banka BEOGRAD - da - - -
170 Trgovačka kreditna banka BEOGRAD - da - - -
177 Zemaljska kreditna banka a.d. BEOGRAD - da - dada
197 Narodna zadruga a.d. BEOGRAD - da - - -
198 Palilulska zadruga za štednju i kredit BEOGRAD - da - - -
292 Lisanski rudnici a.d. BEOGRAD - da - - -