početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2280

naziv ad: Srpska banka d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja: 1895.

godine građe: 1916-1922, 1926-1928, 1932-1934, 1936-1938.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1467

broj jedinice opisa: 2451podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 887

naziv učesnika: Srpska centralna banka za Primorje d.d.

sedište učesnika: Dubrovnik

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1921.


šifra učesnika: 1907

naziv učesnika: Mitrovačka štedionica d.d.

sedište učesnika: Sremska Mitrovica

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.podaci o filijalama:

mesto filijale: Budimpešta
mesto filijale: Knin
mesto filijale: Šibenik
mesto filijale: Splitoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad