početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2178

naziv ad: Veliko-gradištanska banka a.d.

sedište ad: VELIKO GRADIŠTE

godina osnivanja:

godine građe: 1919-1930, 1934, 1936.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1454

broj jedinice opisa: 2438podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2180

naziv učesnika: Velikogradištanska štedionica a.d.

sedište učesnika: Veliko Gradište

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad