početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1108

naziv ad: Svilarsko društvo a.d.

sedište ad: LAPOVO

godina osnivanja: 1903.

godine građe: 1910, 1920-1922, 1924-1934.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1318

broj jedinice opisa: 2302podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 1108/1

naziv/sedište: Srpsko akcionarsko svilarsko društvo - Beograd

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1924.

datum promene do:


šifra promene: 1108/2

naziv/sedište: Svilarsko društvo a.d. - Lapovo

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1933.

datum promene do:vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad