početna pregled podataka pregled podataka svih fondova
Pregled podataka
Pregled podataka svih fondova.


oznaka fonda naziv fonda/zbirke stvaraoci arh. građe granične godine fonda granične godine građe period građe fonda
10 MINISTARSTVO LAKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ Ministarstvo lake industrije Vlade FNRJ1948-1950.1945-1950.FNRJ
100 MASONSKE LOŽE U JUGOSLAVIJI Nacionalna loža “Pobratim”, odnosno Velika loža Srba, Hrvata i Slovenaca “Jugoslvija” (od 1929. godine samo “Jugoslavija”), i Jevrejska Bene Berit Velika loža za Kraljevinu Jugoslaviju XVIII distrikta.1919-1940.1872-1958.Kraljevina Jugoslavija
101 BALKANSKI INSTITUT Balkanski institut1934-1941.1934-1941.Kraljevina Jugoslavija
102 KRAKOV STANISLAV Krakov Stanislav1895-1945.1917-1943.Kraljevina Jugoslavija
103 EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE Ministarski savet, Predsedništvo Ministarskog saveta1941-1945.1941-1945.ratni period
106 GENERALNA DIREKCIJA ZA CRNU METALURGIJU VLADE FNRJ Glavna uprava crne metalurgije Ministarstva rudarstva, 1946-1947; Generalna direkcija za crnu metalurgiju, 1947-1951.1947-1951.1946-1952.FNRJ
107 GENERALNA DIREKCIJA ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ Generalna direkcija za mašinogradnju Vlade FNRJ1950-1951.1949-1952.FNRJ
108 GLAVNE DIREKCIJE SAVEZNE INDUSTRIJE MOTORA Glavne i savezne uprave pri Ministarstvu industrije FNRJ, 1946-1947; Generalne i glavne direkcije Ministarstva industrije FNRJ, 1947-1948; Glavna direkcija savezne industrije motora, 1948-1950.1946-1950.1929-1952.FNRJ
109 SAVET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Savet za prerađivačku industriju Vlade FNRJ1950-1951.1950-1951.FNRJ
11 MINISTARSTVO ELEKTROPRIVREDE VLADE FNRJ Ministarstvo industrije Vlade FNRJ; Glavna uprava elektroprivrede (UPEL); Generalna direkcija Savezne elektroprivrede (GDSE); Ministarstvo elektroprivrede Vlade FNRJ (MINEL).1947-1950.1945-1950.FNRJ