početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 603

naziv ad: "Predović" a.d. za trgovinu stočnim proizvodima, proizvodnju seruma protiv kuge, zaraznih bolesti, proizvodnju cigala, crepa i industriju drveta

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1923, 1925, 1926, 1931, 1932, 1934-1942.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

napomena: 1941. godine sedište prebačeno u Zemun, a Beograd postaje filijala.

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1240

broj jedinice opisa: 2224podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 603/1

naziv/sedište: Predović i Brigljević d.d. - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 13.02.1926.


šifra promene: 603/2

naziv/sedište: "Predović" d.d. - Zagreb

indikator promene: kasniji naziv a.d. i kasnije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1935.


šifra promene: 603/3

naziv/sedište: "Predović" a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1935.

datum promene do:


šifra promene: 603/4

naziv/sedište: "Predović" a.d. - Zemun

indikator promene: kasniji naziv a.d. i kasnije sedište a.d.

datum promene od: 1941.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.2 - Preduzeća za proizvodnju i trgovinu robom raznih grana proizvodnje


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad