početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2589

naziv ad: "Stubičke Toplice" d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1930.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1485

broj jedinice opisa: 2469podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2589/1

naziv/sedište: Stubičke Toplice

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1930.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

16 - Ostala razna akcionarska društva iz oblasti privrede


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad