početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 90

naziv ad: "Planta" dioničarsko društvo za lekovito bilje

sedište ad: BEGEJ SV. ĐURAĐ

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1930, 1934.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1102

broj jedinice opisa: 2086podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 90/1

naziv/sedište: Dioničarsko društvo za lekovito bilje - Petrovgrad (Veliki Bečkerek)

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 27.04.1930.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad