početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
364 "Metal" a.d. BEOGRAD - - dada -
368 "Fiat" jugoslovensko automobilsko prometno a.d. BEOGRAD - - - da -
380 "Zorka" prvo jugoslovensko društvo za hemijsku industriju na deonice BEOGRAD - - - dada
385 "Astra" d.d. industrija hemijskih proizvoda BEOGRAD - - - da -
407 Predionica i tkačnica a.d. BEOGRAD - - dada -
410 Tekstilna industrija a.d. BEOGRAD - - dada -
421 "Vuna" d.d. tekstilna industrija BEOGRAD - - dada -
426 Srpsko akcionarsko svilarsko društvo BEOGRAD - - dadada
430 Juta i konoplja a.d. BEOGRAD - - dada -
445 Tekstilna trgovina BEOGRAD - - dadada