početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 861

naziv ad: "Trape" d.d. za proizvodnju raznih industrijskih proizvoda

sedište ad: DELIBAŠINO SELO

godina osnivanja:

godine građe: 1920-1927, 1932, 1936, 1937.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1285

broj jedinice opisa: 2269podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 861/1

naziv/sedište: Industrijska zajednica d.d. - Omiš

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1920.

datum promene do: 1926.


šifra promene: 861/2

naziv/sedište: Industrijska zajednica d.d. - Delibašino Selo

indikator promene: raniji naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1926.

datum promene do: 1927.vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad