početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 421

naziv ad: "Vuna" d.d. tekstilna industrija

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1926, 1927.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1205

broj jedinice opisa: 2189podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 421/1

naziv/sedište: "Vuna" d.d. - Karlovac

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 19.04.1927.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XI - XI grana: Tekstilna industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad