početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
293 "Kosovo" rudarsko industrijsko a.d. BEOGRAD - - - da -
324 "Minero" a.d. BEOGRAD - - - da -
329 Prva bosanska asfaltna industrija d.d. BEOGRAD - - - da -
335 Srpska fabrika stakla a.d. BEOGRAD - - - da -
343 Industrija mramora i kamenoreza a.d. BEOGRAD - - - dada
352 "Zemljoradnik" fabrika poljoprivrednih mašina i alata, livnica gvožđa i metala a.d. BEOGRAD - - dada -
354 "Zefir" d.d. tvornica gvozdene i metalne robe BEOGRAD - - dadada
358 Fabrika čelika grofa Turiskog d.d. BEOGRAD - - - da -
360 "Kontinentalno" a.d. za trgovinu željezom BEOGRAD - - dada -
363 Metalno akcionarsko društvo BEOGRADda - - da -