početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
468 "Jugo-guma" a.d. BEOGRAD - - - da -
473 Subotička električna železnica i osvetlenje a.d. BEOGRAD - - - dada
476 "Ganc" jugoslovensko akcionarsko društvo BEOGRAD - - - da -
481 "Relais" električna fabrika d.d. BEOGRAD - - - da -
482 Jugoslovensko električno društvo A.E.G. BEOGRAD - da - dada
500 Industrija aeroplanskih motora a.d. BEOGRAD - - dada -
542 G. Rumpel, građevinsko i trgovačko a.d. BEOGRAD - - dada -
548 Čantavirske vicinalne železnice d.d. BEOGRAD - - - da -
549 Lokalne železnice Južnog podunavlja a.d. BEOGRAD - - - da -
550 Dioničarsko društvo Podravsko-posavsko sjedinjene lokalne železnice BEOGRAD - - - da -