početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 364

naziv ad: "Metal" a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1936-1944, 1946, 1947.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1195

broj jedinice opisa: 2179podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 364/1

naziv/sedište: "Oberhiten metal" a.d. - Beograd

indikator promene: kasniji naziv a.d.

datum promene od: 1942.

datum promene do:


šifra promene: 364/2

naziv/sedište: "Oberhiten silesija" d.d. - Zagreb

indikator promene: kasniji naziv a.d. i kasnije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-VIII - VIII grana: Industrija prerade gvožđa i metala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad