početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 426

naziv ad: Srpsko akcionarsko svilarsko društvo

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja: 1903.

godine građe:

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1205

broj jedinice opisa: 2189podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 426/1

naziv/sedište: Svilarsko društvo a.d. - Lapovo

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1924.


šifra promene: 426/2

naziv/sedište: Srpsko akcionarsko svilarsko društvo - Beograd

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1924.

datum promene do: 1933.


šifra promene: 426/3

naziv/sedište: Svilarsko društvo - Lapovo

indikator promene: kasniji naziv a.d. i kasnije sedište a.d.

datum promene od: 1933.

datum promene do:podaci o filijalama:

mesto filijale: Đevđelija
mesto filijale: Lapovooznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XI - XI grana: Tekstilna industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad