početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 445

naziv ad: Tekstilna trgovina

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1932-1940, 1946-1948.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1210

broj jedinice opisa: 2194podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 445/1

naziv/sedište: Vajcfeld i drug - Subotica

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 04.03.1933.podaci o filijalama:

mesto filijale: Suboticaoznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-XI - XI grana: Tekstilna industrija


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad