početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su promenila sedište.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
75 Kreditna banka d.d. BANJA LUKA - - - da -
90 "Planta" dioničarsko društvo za lekovito bilje BEGEJ SV. ĐURAĐ - - dada -
117 Bosanska banka d.d. BEOGRADda - dada -
118 Bosanska industrijska i trgovačka banka BEOGRAD - - - dada
135 Jadranska banka BEOGRAD - - dadada
156 Savezna banka BEOGRAD - - dadada
159 Smederevska kreditna banka BEOGRAD - - - da -
177 Zemaljska kreditna banka a.d. BEOGRAD - da - dada
187 Privredna štedionica BEOGRAD - - - da -
208 Fabrika ulja "Beograd" BEOGRAD - - dada -