početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 177

naziv ad: Zemaljska kreditna banka a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1930.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1150

broj jedinice opisa: 2134podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 177/1

naziv/sedište: Sombor

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 26.12.1924.podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1339

naziv učesnika: Privredna banka d.d.

sedište učesnika: Novi Sad

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 25.09.1925.podaci o filijalama:

mesto filijale: Bezdan
mesto filijale: Horgošoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad