početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 187

naziv ad: Privredna štedionica

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1924-1943, 1945, 1946.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1157

broj jedinice opisa: 2141podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 187/1

naziv/sedište: Grocka

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 05.02.1932.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

6 - Štedionice


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad