početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1677

naziv ad: Srpska centralna banka d.d.

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1919-1922.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1394

broj jedinice opisa: 2378podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1679

naziv učesnika: Srpska narodna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1919.


šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Srpska banka d.d.

sedište učesnika: Mostar

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1919.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.

šifra učesnika: 1678

naziv učesnika: Srpska centralna privredna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: RF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.podaci o filijalama:

mesto filijale: Mostaroznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad