početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1678

naziv ad: Srpska centralna privredna banka d.d.

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1914, 1922, 1923, 1925, 1928-1941.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1394

broj jedinice opisa: 2378podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 1677

naziv učesnika: Srpska centralna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.


šifra učesnika: 1680

naziv učesnika: Srpska privredna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1922.


šifra učesnika: 2117

naziv učesnika: Srpski kreditni zavod d.d.

sedište učesnika: Tuzla

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1923.


šifra učesnika: 2116

naziv učesnika: Kreditni zavod d.d.

sedište učesnika: Tuzla

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 1923.podaci o filijalama:

mesto filijale: Beograd
mesto filijale: Mostar
mesto filijale: Rogatica
mesto filijale: Trebinje
mesto filijale: Tuzlaoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad