početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 650

naziv ad: Jugoslovensko-mađarsko a.d. za izmenu robe

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1932, 1934-1937.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1248

broj jedinice opisa: 2232podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 2340

naziv učesnika: "Travers" d.d. za industriju i promet železničkim pragovima

sedište učesnika: Zagreb

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 23.02.1937.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

13 - Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad