početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 197

naziv ad: Narodna zadruga a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja: 1902.

godine građe: 1912, 1913, 1920-1922.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1161

broj jedinice opisa: 2145podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 198

naziv učesnika: Palilulska zadruga za štednju i kredit

sedište učesnika: Beograd

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 27.04.1922.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

5 - Zadruge


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad