početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 254

naziv ad: Prvo srpsko akcionarsko društvo za eksploataciju šuma

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja: 1910.

godine građe: 1920-1933, 1935-1940, 1943, 1944.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1176

broj jedinice opisa: 2160podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 254/1

naziv/sedište: Kragujevac

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1930.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala

8.1 - Proizvodnja i trgovina artiklima pojedinih grana proizvodnje (po granama)

8.1-II - II grana: Industrija drveta


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad