početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
141 ANTIFAŠISTIČKI FRONT ŽENA JUGOSLAVIJE - - ima
124 APOTEKARSKA KOMORA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
101 BALKANSKI INSTITUT ima - -
76 CENTRALA INDUSTRIJSKIH KORPORACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
77 CENTRALNA UPRAVA ZA TRGOVINSKI PROMET SA INOSTRANSTVOM imaima -
38 CENTRALNI PRESBIRO PREDSEDNIŠTVA MINISTARSKOG SAVETA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - ima -
117 CENTRALNO VEĆE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE - ima -
339 DELEGACIJA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE PRI KOMISIJI ZA REPARACIJE U PARIZU imaima -
126 DIREKCIJA JUGOSLOVENSKE SLOBODNE ZONE U SOLUNU - ima -
625 DIREKCIJA ZA ELEKTRIFIKACIJU SAVETA ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ imaimaima