početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
142 SOCIJALISTIČKI SAVEZ RADNOG NARODA JUGOSLAVIJE - imaima
137 SREDIŠNJA UPRAVA ZA POSREDOVANJE RADA - imaima
37 STOJADINOVIĆ MILAN ima - -
81 STOŠOVIĆ DOBRIVOJE - - -
52 UPRAVA ZA SPOLJNU TRGOVINU FNRJ ima - ima
75 URED ZA KONTROLU CENA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - - -
96 USTANOVE AGRARNE REFORME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE - - -
213 VRHOVNI PRIVREDNI SUD - ima -
406 ZEČEVIĆ MIODRAG ima - -