početna pregled izveštaja izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima
Pregled izveštaja
Izveštaj o sređenim i obrađenim fondovima, sa podacima o postojanju indeksa, administrativnih knjiga i personalija.

Podatke u tabeli moguće je sortirati po oznaci ili po nazivu fonda.

Klikom na oznaku ili naziv fonda mogu se pregledati opšti podaci za taj fond.oznaka fonda naziv fonda/zbirke indeksi arh. građe admin. knjige personalije
10 MINISTARSTVO LAKE INDUSTRIJE VLADE FNRJ - - ima
100 MASONSKE LOŽE U JUGOSLAVIJI - ima -
101 BALKANSKI INSTITUT ima - -
102 KRAKOV STANISLAV - - -
103 EMIGRANTSKA VLADA KRALJEVINE JUGOSLAVIE - ima -
106 GENERALNA DIREKCIJA ZA CRNU METALURGIJU VLADE FNRJ - ima -
107 GENERALNA DIREKCIJA ZA MAŠINOGRADNJU VLADE FNRJ - ima -
108 GLAVNE DIREKCIJE SAVEZNE INDUSTRIJE MOTORA - imaima
109 SAVET ZA PRERAĐIVAČKU INDUSTRIJU VLADE FNRJ - - ima
11 MINISTARSTVO ELEKTROPRIVREDE VLADE FNRJ imaimaima