početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 975

naziv ad: Jugoslovenska krznarska industrija a.d.

sedište ad: INĐIJA

godina osnivanja:

godine građe: 1929, 1933, 1936.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1298

broj jedinice opisa: 2282podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 975/1

naziv/sedište: Krzneno trgovačko i industrijsko a.d. - Novi Sad

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 26.03.1933.


šifra promene: 975/2

naziv/sedište: Jugoslovenska krznarska industrija a.d. - Novi Sad

indikator promene: naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 1933.

datum promene do:


šifra promene: 975/3

naziv/sedište: Jugoslovenska krznarska industrija a.d. - Inđija

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 30.08.1936.

datum promene do:vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad