početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2540

naziv ad: Julio Meinl, trgovačko d.d.

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1921-1930, 1935, 1936, 1938.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1484

broj jedinice opisa: 2468podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2540/1

naziv/sedište: Ljubljana

indikator promene: ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 23.07.1924.podaci o filijalama:

mesto filijale: Beograd
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Petrovgrad
mesto filijale: Sarajevooznaka i vrsta akcionarskog društva:

12 - Trgovina raznim proizvodima


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad