početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 660

naziv ad: Jugoslovensko Watson a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1935, 1937-1947.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1250

broj jedinice opisa: 2234podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 660/1

naziv/sedište: Jugoslovensko Hollerith d.d. - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 06.10.1937.


šifra promene: 660/2

naziv/sedište: Watson Business Machines Corporation Jugoslovensko d.d. - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od: 06.10.1937.

datum promene do: 31.05.1938.


šifra promene: 660/3

naziv/sedište: Watson Business Machines Corporation Jugoslovensko a.d. - Beograd

indikator promene: raniji naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 31.05.1938.

datum promene do: 1939.


šifra promene: 660/4

naziv/sedište: Jugoslovensko Watson a.d. - Beograd

indikator promene: naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1939.

datum promene do:oznaka i vrsta akcionarskog društva:

13 - Trgovačka akcionarska društva (agenturska, komisiona, uvozna i izvozna)


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad