početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2519

naziv ad: "Neuberger" d.d. za trgovinu i industriju

sedište ad: ZAGREB

godina osnivanja:

godine građe: 1921, 1922, 1929, 1930.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1484

broj jedinice opisa: 2468podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2519/1

naziv/sedište: "Triglav" d.d. - Sarajevo

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1921.


šifra promene: 2519/2

naziv/sedište: "Tiok" d.d. za trgovinu i industriju - Zagreb

indikator promene: raniji naziv a.d. i sedište a.d.

datum promene od: 1921.

datum promene do: 13.12.1929.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

11 - Trgovačka i industrijska preduzeća


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad