početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 2607

naziv ad: "Krivaja" šumska industrija d.d.

sedište ad: ZAVIDOVIĆI

godina osnivanja:

godine građe: 1920, 1923-1935.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1491

broj jedinice opisa: 2475podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 2607/1

naziv/sedište: Ajzler i Ortlib d.d. - Beč

indikator promene: raniji naziv a.d. i ranije sedište a.d.

datum promene od:

datum promene do: 06.05.1925.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

8 - Privredna preduzeća na osnovu akcionarskog kapitala


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad