početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 1672

naziv ad: Muslimanska centralna banka d.d. za BiH

sedište ad: SARAJEVO

godina osnivanja:

godine građe: 1912, 1920-1924, 1931.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1393

broj jedinice opisa: 2377podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 76

naziv učesnika: Muslimanska banka d.d.

sedište učesnika: Banja Luka

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 24.07.1921.


šifra učesnika: 0

naziv učesnika: Hrvatska centralna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 07.02.1924.


* Šifra učesnika jednaka 0 označava da učesnik u procesu fuzije/pripajanja nema svoj dosije u građi fonda AJ-65.

šifra učesnika: 1684

naziv učesnika: Ujedinjena centralna banka d.d.

sedište učesnika: Sarajevo

indikator: RP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 07.02.1924.oznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad