početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja su učestvovala u procesu pripajanja.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
3 Ađanski kreditni zavod d.d. ADA - da - - -
4 Ađansko-Molska ujedinjena štedionica d.d. ADA - da - - -
43 Palanačko-iločka parno prevozna brodica d.d. BAČKA PALANKA - da - - -
54 Jugoslovensko nakladničko društvo d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
55 Štamparija d.d. BAČKI PETROVAC - da - - -
72 "Sentinela" štedionica i kreditni zavod d.d. BANATSKO NOVO SELO - da - - -
76 Muslimanska banka d.d. BANJA LUKA - da - - -
78 Srpski kreditni zavod d.d. BANJA LUKA - da - - da
114 Beogradska trgovačka banka BEOGRADdada - - -
125 Dunavska banka a.d. BEOGRAD - da - - da