početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 125

naziv ad: Dunavska banka a.d.

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1920-1943.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1115

broj jedinice opisa: 2099podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 857

naziv učesnika: Kreditna banka a.d.

sedište učesnika: Debeljača

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 31.10.1926.


šifra učesnika: 2610

naziv učesnika: Trgovačka banka a.d.

sedište učesnika: Zemun

indikator: UP (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 28.12.1930.podaci o filijalama:

mesto filijale: Debeljača
mesto filijale: Zemunoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad