početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
29 Šumadijska kreditna banka a.d. ARANĐELOVAC - - da - da
52 Slovenska banka d.d. BAČKI PETROVAC - - da - da
62 Bajino-baštanska industrijska banka d.d. BAJINA BAŠTA - - - - da
78 Srpski kreditni zavod d.d. BANJA LUKA - da - - da
115 Beogradska ujedinjena banka BEOGRADda - - - da
118 Bosanska industrijska i trgovačka banka BEOGRAD - - - dada
125 Dunavska banka a.d. BEOGRAD - da - - da
129 Građanska banka a.d. BEOGRADdada - - da
130 Gostioničarska banka BEOGRAD - - - - da
134 Izvozna banka BEOGRADda - - - da