početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
177 Zemaljska kreditna banka a.d. BEOGRAD - da - dada
246 Agrarno i trgovačko a.d. BEOGRAD - - - - da
261 Akcionarsko društvo za šumsku industriju i trgovinu BEOGRAD - - - - da
288 Srpsko akcionarsko društvo ugljena BEOGRAD - - - - da
295 "Ugalj" a.d. (trgovačko) BEOGRAD - - - - da
336 Staklarsko akcionarsko industrijsko društvo M. Frank i komp. BEOGRAD - - - - da
343 Industrija mramora i kamenoreza a.d. BEOGRAD - - - dada
354 "Zefir" d.d. tvornica gvozdene i metalne robe BEOGRAD - - dadada
380 "Zorka" prvo jugoslovensko društvo za hemijsku industriju na deonice BEOGRAD - - - dada
408 Beogradska tekstilna industrija a.d. BEOGRAD - - da - da