početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
1480 Pančevački parni mlin d.d. PANČEVO - - - - da
1481 Akcionarsko društvo za preradu kukuruza PANČEVO - - - - da
1540 "Eksport" trgovina hranom d.d. PETROVGRAD (VELIKI BEČKEREK - ZRENJANIN) - - - - da
1613 Polimska banka a.d. PRIJEPOLJE - - - - da
1619 Prizrenska banka a.d. PRIZREN - - - - da
1660 Agrarna i komercijalna banka za Bosnu i Hercegovinu d.d. SARAJEVOda - - - da
1668 Jevrejska centralna banka d.d. SARAJEVO - - da - da
1674 Privredna banka d.d. SARAJEVO - - - - da
1677 Srpska centralna banka d.d. SARAJEVOdada - - da
1678 Srpska centralna privredna banka d.d. SARAJEVOdada - - da