početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2615 Binder i Polgar, d.d. za industriju i trgovinu drvetom ZEMUN - - - - da
2627 "Tehprom" tehničko-industrijsko a.d. ZEMUN - - - - da
2662 Krajinska kreditna zemljoradnička banka a.d. NEGOTIN - - - - da