početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 52

naziv ad: Slovenska banka d.d.

sedište ad: BAČKI PETROVAC

godina osnivanja:

godine građe: 1916, 1918-1929, 1932-1934, 1936.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1098

broj jedinice opisa: 2082podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 52/1

naziv/sedište: Petrovačka štedionica - Bački Petrovac

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 1933.podaci o filijalama:

mesto filijale: Kisač
mesto filijale: Novi Sad
mesto filijale: Pivnica
mesto filijale: Selenčavrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad