početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 115

naziv ad: Beogradska ujedinjena banka

sedište ad: BEOGRAD

godina osnivanja:

godine građe: 1922-1933, 1935.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1110

broj jedinice opisa: 2094podaci o fuziji i/ili pripajanju:

šifra učesnika: 138

naziv učesnika: Jugoslovenska trgovačka banka

sedište učesnika: Beograd

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 30.04.1922.


šifra učesnika: 129

naziv učesnika: Građanska banka a.d.

sedište učesnika: Beograd

indikator: UF (UP - učesnik pripajanja, RP - rezultat pripajanja, UF - učesnik fuzije, RF - rezultat fuzije)

datum F/P: 30.04.1922.podaci o filijalama:

mesto filijale: Novi Sadoznaka i vrsta akcionarskog društva:

1 - Banke


vrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad