početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
2431 "A.G.B." tkanine - jugoslovensko d.d. ZAGREB - - - - da
1355 "Atlas" fabrika nameštaja i industrija drvene robe d.d. NOVI SAD - - dadada
2558 "Autor" centrala za autorska prava d.d. ZAGREB - - - - da
1215 "Balkan" delniška družba za međunarodne transporte LJUBLJANA - - - - da
776 "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. BOROVO - - dadada
656 "Britred" (J. Hanau) a.d. BEOGRAD - - - - da
2507 "Celeritas" jugoslovensko otpremničko import i eksport d.d. ZAGREB - - - - da
2322 "Croatia" d.d. za industriju drva ZAGREB - - - - da
1040 "Danica" d.d. za kemičke proizvode KOPRIVNICA - - - - da
2529 "Dekos" međunarodno trgovačko d.d. ZAGREB - - - - da