početna pregled izveštaja izveštaj o dosijeima u fondu AJ-65
Pregled izveštaja o dosijeima u fondu AJ-65
Izveštaj o dosijeima banaka i akcionarskih društava u fondu AJ-65
koja imaju filijale.šifra ad naziv AD sedište ad fuzija pripajanje promena naziva promena sedišta filijale
610 Srpsko industrijsko akcionarsko društvo BEOGRAD - - - - da
621 Jugoslovensko istočno trgovačko i industrijsko a.d. BEOGRAD - - - - da
636 "Just" akcionarsko društvo jugoslovenske trgovine BEOGRAD - - - - da
640 Kontinentalno izvozno društvo a.d. BEOGRAD - - - - da
649 Francusko-jugoslovensko trgovačko a.d. BEOGRAD - - - - da
656 "Britred" (J. Hanau) a.d. BEOGRAD - - - - da
675 "Jugoškoda" a.d. BEOGRAD - - - - da
687 "Selo" prometno društvo d.d. BEOGRAD - - - - da
692 "Klamor" a.d. za modernu reklamu i oglašavanje BEOGRAD - - - - da
776 "Bata" jugoslovenska tvornica gume i obuće d.d. BOROVO - - dadada