početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea banaka i akcionarkih društava u fondu AJ-65
Pregled dosijea banke ili akcionarkog društava u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".šifra ad: 29

naziv ad: Šumadijska kreditna banka a.d.

sedište ad: ARANĐELOVAC

godina osnivanja:

godine građe: 1912, 1919-1930, 1933, 1943, 1945.

fuzija:    pripajanje:    promena naziva:    promena sedišta:
filijale:

podaci o građi:

oznaka fonda: 65

broj fascikle: 1094

broj jedinice opisa: 2078podaci o promenama naziva i/ili sedišta:

šifra promene: 29/1

naziv/sedište: Kreditna banka - Aranđelovac

indikator promene: raniji naziv a.d.

datum promene od:

datum promene do: 10.12.1922.podaci o filijalama:

mesto filijale: Beogradvrati se nazad

pregled dosijea banaka i ad

nazad na pretragu AD po nazivu i sedištu

nazad na pretragu AD po filijalama

nazad na pretragu po AD koja su učestvovala u fuziji i/ili pripajanju

nazad na pretragu AD po vrsti ad