početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I/52 Ivan Bajcar, mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/53 Babič Antonija, mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I,XIV/54 Franc Majdič, valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/55 Marija Tomšič, valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/56 Valjčni mlin, Resman Jože 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/57 Smode Franc, Kmečki umjetni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/58 Umjetni mlin, Lah Anton 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/58a Ivan Kovač, umjetni mlin in parna žaga 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/59 M. Grundner, lesna industrija in umjetni mlin 4621179
DRINSKA BANOVINAI-I/60 Pavle Brušija i sinovi, mlin 4621179