početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I/21 Električni mlin, Tomšić Ivan 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/22 Marija - Franc Krobat, umjetni mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/23 Šefman Danijel, mlinarstvo 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/24 Franc Šalaman, merčni mlin 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/25 Edvard Mesesnel, mlinarski in žagarski obrt 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/26 C. Germ, prvi dolenjski in umjetni mlin na valjčke 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/27 Ludvig Franc & sinovi, mlenje in trgovina z žitom in mlinskimi pridelki, izdelovanje in trgovina z makaroni in testeninami 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/28 Rozenberg Josip, paromlin in trgovina s kožami ter deželnimi pridelki 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/30 Mlin Gnidica Ignac, 4611178
DRAVSKA BANOVINAI-I/31 Miha Jošt, mlin 4621179