početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRAVSKA BANOVINAI-I/32 L. Gutenberger dediči, umjetni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/33 Gašper Podsedenšek, umjetni in valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/34 Srećko Kobi, lesna industrija in trgovina z mešanim blagom 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/35 Umjetni in valjčni mlin, Franc Drofenik 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/36 Polanc Anton, valjčni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/37 Ribnikar Marija, mlin; od 1937. vlasnik Petar Popović 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/38 Franja Smuk, mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/39 Alojz Kröll, umjetni mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/40 Karol Zupanc, mlin 4621179
DRAVSKA BANOVINAI-I/41 Vodni umjetni mlin Kunstl Vinko, Vrhnika 4621179