početna pregled podataka pregled dosijea u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
Pregled dosijea industrijskih i zanatskih preduzeća u fondu AJ-65
"Ministarstvo trgovine i industrije KJ".banovina šifra dosijea naziv firme/vlasnika oznaka fascikle oznaka jed. opisa
DRINSKA BANOVINAI-I/81 Mlin Vojislav Tadić 4631180
DRINSKA BANOVINAI-I/82 Veštački parni i turbinski mlin Petar S. Petković 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/83 David Hubert, mlin na valjke 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/84 Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika - mlin - 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/85 Motorni mlin Nikole D. Selinkića 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/86 Bürger Robert i Karlo, mlin na valjke kasnije: Šenborn Valentin, vlasnik: Burger Franjo 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/87 Štele Jovan, mlin na valjke 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/88 Parni mlin "Divna" 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/89 Mlin Radosava Nikodijevića i Jovana Danilovića 4631180
DUNAVSKA BANOVINAI-I/90 Salamon H. Elijas, mlin na valjke 4641181